Μενού Κλείσιμο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
 • ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
 • ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
 • ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΚΟΛΛΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
 • ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ, ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ
 • ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο κύριος προσανατολισμός της Εταιρίας είναι η οργάνωση και η υποστήριξη Οργανισμών, Επιχειρήσεων, ιδιωτών με μελέτη και υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων και μηχανογραφικών λύσεων τόσο σε λογισμικό, όσο και σε εξειδικευμένο τεχνολογικά εξοπλισμό, με βάση τους στόχους του πελάτη, την ταχύτητα ανάπτυξης και την εξασφάλιση και προστασία της επένδυσης του.
Όλα τα στελέχη της Εταιρίας παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής μέσω σεμιναρίων, εξειδικευμένων εντύπων και με την εκμετάλλευση της σύγχρονης τεχνολογίας του Internet.
Η διαρκής παρακολούθηση της τεχνολογίας και η έρευνα προσφέρει στους πελάτες την εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας και την εξέλιξη τους σύμφωνα με τις νέες δυνατότητες που προσφέρονται.
Έχοντας εξασφαλίσει συνεργασία με τους κυριότερους εισαγωγείς της ελληνικής αγοράς προσφέρει μηχανογραφικό εξοπλισμό που ανταποκρίνεται στις υψηλότερες απαιτήσεις και προδιαγραφές. Λόγω της άμεσης σχέσης με τους προμηθευτές η εξυπηρέτηση είναι εγγυημένη, ταχύτατη και οικονομικότερη προς τον πελάτη.
Διαθέτει τμήμα τεχνικής υποστήριξης με εξειδικευμένους & Certified τεχνικούς για την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη των πελατών της. Το τεχνικό τμήμα διαθέτει τεχνογνωσία για την ανάπτυξη λύσεων :

Εγκατάστασης Server

Συναρμολόγησης και εγκατάστασης τερματικών σταθμών εργασίας

Εγκατάσταση και επίλυση προβλημάτων και βλαβών hardware σε κάθε τύπου συσκευές και εξοπλισμό

Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης και ασύρματων υποδομών δικτύων

Σχεδιασμός και εγκατάσταση δικτύων σε περιβάλλον Windows και LINUX

Μελέτη και υλοποίηση εφαρμογών επικοινωνίας Internet

Μελέτη και υλοποίηση ασφάλειας δικτύων
Δημιουργίας τοπικού δικτύου (L.A.N.)

V.P.N’s

W.A.N.


Routing

Remote Access
Ασύρματα Δίκτυα (Wireless Networks)

Ταμειακών συστημάτων (P.O.S.), κ.λ.π.
Barcodes

Για όλα τα παραπάνω παρέχει ”turn key solution” με την προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη τους.